Aneka Ragam Makalah

Sayyid Quthub | Fi Zilal al-Qur anJika bermanfaat, Mohon di Share ya !. kalau sempat sumbang tulisannya ya !
Adalah merupakan kecenderungan umum pada penafsiran Alquran klasik dan modern bahwa penafsiran secara bahasa secara perkata sangat diutamakan. Penafsiran seperti ini sangat banyak ditemukan di dalam karya-karya tafsir pada zaman klasik. Selain itu juga kita akan melihat bagaimana karya-karya tafsir itu seolah terpisah dari kehidupan sehari-hari. Di sinilah keistimewaan Fi Zilal al-Qur’an karya "Sayyid Quthub" yang ia tulis dalam penjara. Sebagai sebuah renungan terhadap kehidupan dengan segala kedalaman ilmu yang ia miliki, Sayyid Quthub berhasil melahirkan sebuah karya besar yang dikenal di seluruh dunia keilmuan Islam.

B. Biografi Sayyid Quthb.

Sayyid ibn Qutb Ibrahim dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, daerah Asyut, Egypt dalam satu keluarga yang kuat mematuhi ajaran agama dan mempunyai kedudukan yang terhormat di kampung itu. Bapanya Haji Qutb Ibrahim seorang yang disegani umum dan banyak berbakti kepada orang-orang miskin. Setiap tahun beliau menghidupkan hari-hari kebesaran Islam dengan mengadakan majlis-majlis jamuan dan tilawah al-Quran di rumahnya terutama di bulan Ramadhan. Ibunya juga seorang yang bertaqwa dan menyintai al-Quran.

Ketika majlis-majlis tilawah al-Quran diadakan di rumahnya, ia mendengar dengan penuh khusyu’, dengan seluruh perasaan dan jiwanya. Pemandangan ini begitu melekat dalam ingatan anaknya Sayyid Qutb yang masih kecil di waktu itu dan menjadi kenangan yang manis dalam usia selanjutnya.[2]

Di sepanjang zaman kanak-kanak dan remajanya beliau telah memperlihatkan petanda-petanda kecerdasan yang tinggi dan bakat-bakat yang cemerlang yang menarik perhatian para guru dan pendidiknya, di samping memperlihatkan kegemaran membaca, keberanian mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang cerdas. Beliau sentiasa mendampingi al-Quran sehingga beliau memasuki Kuliah Darul ‘Ulum sebuah insutusi pengajian tinggi Islam dan sastera Arab yang terkenal di seluruh dunia Islam, di mana kefahaman al-Qur’aniyah dan pemikiran Islamiyah beliau semakin subur dan terserlah.

Setelah menamatkan pengajian tingginya, beliau menceburkan di bidang keguruan dan penulisan dan akhirnya dipindah ke bahagian Pentadbiran Kementerian Pelajaran di Kairo. Kini nama beliau begitu terkenal selaku seorang penulis yang prolifik yang bukan sahaja menulis dalam dan majalah-majalah ilmiyah yang terkemuka, malah menerbitkan majalah-majalah yang lebih berwawasan dari majalah-majalah yang ada pada masa itu. Kajiannya banyak diminati terutama generasi muda. Mereka tertarik dengan penjelasanpenjelasan yang tajam, bahasa yang berani dan analisisnya yang mendalam.

Setelah merasa cukup matang, maka pada tahun 1945 beliau memutuskan untuk memulai menulis buku. Ketika itu usia beliau menghampiri empat puluh tahun. Dan sejak tahun itu hingga ke tahun 1950 beliau telah menghasilkan dua puluh enam buah buku yang bermutu dalam berbagai-bagai bidang penulisan sastera Islamiyah.

Kemudian di waktu fajar hari Isnin 13 Jamadil Awal 1386 bersamaan 29 Agustus 1966 beliau telah menemui yahadatnya di tiang gantung setelah didapati bersalah oleh “Mahkamah Militer” yang telah dibangun oleh kerajaan revolusi di zaman itu.[3] Mahkamah ini mempunyai sejarah pengadilan yang hitam dan banyak mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. [4]

C. Latar Belakang Penulisan Fi Zilalil Qur’an.

Pada tahun 1948 beliau pergi ke Amerika untuk mempelajari sistem pengajian dan pembelajaran di negeri tersebut dan selama hampir dua tahun berada di sana beliau telah membuat kajian yang lebih mendalam dalam bidang yang menyangkut pendidikan dan pelajaran di negeri itu, yaitu beliau telah melakukan pengamatan-pengamatan yang luas mengenai kehidupan Amerika yang banyak mengecewakannya. Kini beliau telah melihat dan mengenal peradaban Amerika dari dekat. Kemudian dalam suratnya kepada pujangga Taufiq al-Hakim beliau menulis: “Amerika mempunyai segala sesuatu kecuali roh.” [5]

Sekembalinya dari Amerika beliau memutuskan untuk menumpukan seluruh hayatnya kepada pengajian lslamiyah dan harakat Islamiyah. Pada masa peralihan ini ia menulis: “Orang yang menulis kajian ini ialah seorang yang hidup membaca selama empat puluh tahun genap”. Kegiatannya di peringkat pertama ialah membaca dan menelaah kebanyakan hasil-hasil pengajian dalam berbagai bidang pengetahuan manusia termasuk kajian yang menjadi spesialisasinya dan kajian-kajian yang menjadi bidang kegemarannya. Dan pada akhirnya Ia pulang kepada sumber ‘aqidah (al-Qur’an), pandangan dan kefahamannya. Dan di sana Ia dapati bahawa seluruh apa yang dibacanya itu amat kerdil jika dibandingkan dengan potensi-potensi ‘aqidah Islam yang agung itu dan akan terus dengan sifat agungnya. Walau bagaimanapun ia tidak menyesal atas kehabisan umurnya selama empat puluh tahun itu kerana dengan usianya yang selama itu Ia berjaya mengenal hakikat jahiliyah, mengenal penyelewengnya, kekerdilannya, kekosongannya, kesongsangannya, kesesiaannya dan dakwaan-dakwaannya yang karut. Sejak itu Ia sedar dengan penuh keyakinan bahawa seorang Muslim tidak boleh menyatukan dua sumber ilmu pengetahuan yang berlainan itu untuk diterima olehnya.

Tahun 1951 - 1964 merupakan masa peralihan beliau kepada penulisan-penulisan Islamiyah yang serius dan cemerlang di samping merupakan tahun-tahun yang amat produktif di mana lahirnya karya-karya agung yang menjadi buku-buku warisan Islamiyah yang penting di zaman ini dan di zaman-zaman mendatang. Dan karya yang menjadi tanda daya penghasilan intelektualnya ialah tafsir “Fi Zilalil-Qur’an” dan juz pertama tafsir ini muncul pada tahun 1952 dan beliau telah menyelesaikan penulisan tafsir ini sebanyak tiga puluh juzu’ pada akhir tahun lima puluhan, yaitu mengambil masa kita-kira hampir delapan tahun.[6]

Di samping itu tafsir Fi Zilalil-Qur’an adalah ditulis pada masa penindasan dan permainan politik yang tidak menentu di zaman itu. Beliau telah menjalani penyiksaan fisik yang kejam. Hal inilah yang kemudian ia mencurahkan perhatiannya kepada Allah dan kepada penghayatan al-Qur’an, di mana beliau hidup di bawah bayangan al-Qur’an dengan seluruh jiwa dan perasaannya dan hidup sebagai seorang penda’wah yang sabar, gigih, ridha, tenang, tenteram, berserah bulat kepada Allah, tidak mengenal kalah dan putus asa. Semuanya itu merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan tafsir “Fi Zilalil-Qur’an” di dalam bentuknya yang unik yang mengatasi tafsir-tafsir yang lain.[7]

D. Metodologi Kajian Fi Zilalil Qur’an.

Tafsir Fi Zilalil-Qur’an ditulis dengan bersandarkan kepada kajian-kajian beliau yang mendalam, yang ditimba secara langsung dari al-Qur’an dan as-Sunnah, di samping bersumberkan kepada kitab-kitab tafsir yang mu’tabar. Beliau memasuki ke dalam penulisan tafsir ini setelah melengkapkan dirinya dengan pengalaman-pengalaman dan kajian-kajian yang kaya di bidang penulisan, keguruan, pendidikan dan pengamatannya yang luas dan tajam dalam perkembangan-perkembangan sosial dan politik dunia semasa. Beliau telah menghabiskan lebih dari separuh usianya dalam pembacaan dan penela’ahan yang mendalam terhadap hasil-hasil intelektual manusia di dalam berbagai-bagai bidang pengajian dan teori-teori, berbagaibagai aliran pemikiran semasa dan berbagai-bagai kajian mengenai agama-agama yang lain.

Sebelum memasuki ke dalam pentafsiran isi kandungan al-Qur’an beliau telah membuat kajian yang mendalam selama beberapa tahun untuk mencari rahasia-rahasia struktur pengungkapan al-Qur’an dan uslub penyampaiannya yang indah dan penuh mu’jizat.

Hasil kajian Qur’aniyahnya yang ulung itu telah dibukukan dengan judul “Ungkapan penuh Seni Di Dalam Al-Qur’an) diterbitkan pada tahun 1945 kemudian diiringi pula dengan buku “ Pemandangan-pemandangan Qiamat di Dalam Al-Quran) diterbitkan pada tahun 1947 sebagai uraian dan pelengkap bukunya yang pertama. Dan buku buku inilah yang banyak dirujukkan oleh beliau dalam tafsirnya, yang lahir kira-kira tujuh tahun selepas lahirnya bukunya yang pertama itu.

Tafsir Fi Zilalil-Qur’an berbeda dari tafsir-tafsir yang lain apabila beliau menggunakan satu methodologi pentafsiran yang membersihkan pentafsiran alQuran dari pembicaraan pembicaraan sampingan dan selingan yang tidak disarankan oleh nas-nas al-Quran. Justru itu beliau menjauhkan tafsirnya dari pembahasan-pembahasan bahasa dan tata bahasa, pembahasan-pembahasan ilmu al-kalam dan ilmu fiqih dan dari cerita-cenita dongeng israiliyat yang lumrah ditemukan di dalam kebanyakan tafsir termasuk tafsir-tafsir yang terkenal sebagai sumber sumber rujukan. Di samping itu beliau juga tidak mau menundukkan nas-nas al-Qur’an kepada penemuan-penemuan dan pendapat-pendapat sains yang sering dilakukan oleh orang-orang yang terlalu ghairah untuk mendampingkan pentafsiran al-Qur’an dengan pentafsiran sains.

Beliau telah beranggapan bahwa pembahasan-pembahasan sampingan tersebut sebagai campuraduk yang merancukan jalan penyampaian al-Qur’an yang indah, lurus dan jelas. Ia juga menganggap bahwa pembahasan-pembahasan itu sebagai halangan “yang melindungkan al-Qur’an dari jiwa saya dan melindungkan jiwa saya dari al-Qur’an.”

Walaupun tafsir Fi Zilalil-Qur’an telah selesai ditulis dan walaupun masih meringkuk di dalam penjara, namun beliau masih belum puas menimba lautan kalamullah. Ufuk-ufuk pemikirannya yang meluas, gagasan-gagasan lslamiyah yang segar dan baru, pandangan pandangan dan perasaan-perasaan kesedarannya yang lebih halus merangsangkan hati dan jiwanya, justeru itu pada awal tahun 1960 beliau sekali lagi tampil dengan penuh dedikasi menulis tafsir Fi Zilalil-Qur’an dengan menitikberatkan uraian-uraian tambahan yang baru dan penghalusan-penghalusan yang perlu untuk menjadikan tafsir itu sebuah tafsir yang sempurna.

Usaha ke arah itu menjadi lebih lancar ketika beliau dibebaskan dari penjara dengan campurtangan Presiden Republik Iraq Abdul Salam ‘Arif pada masa itu. Dalam kesempatan ini beliau telah berhasil melengkapi tafsir itu hingga juz ketiga-belas hingga akhir Surah Ibrahim, ia tidak sempat merampungkan penafsiran surah-surah lainnya karena beliau tiba-tiba ditangkap kembali atas tuduhan-tuduhan yang palsu dan zalim.

E. Komentar Ulama Terhadap Fi Zilalil Qur’an.

Adalah jelas sekali bahwa keimanan beliau yang tulen, pembacaan beliau yang luas, pengalamannya yang mendalam dan bakat-bakat yang gemilang telah menjadikan tasir Fi Zilalil Qur’an sebuah tafsir yang unik dan secara objektif dapat diletakkan sebagai pemuncak tafsir-tafsir yang lama dan yang baru, di mana terkumpul penjelasan-penjelasan yang memuaskan, himpunan ilmu pengetahuan, uraian yang citarasa dan da’wah yang lantang untuk membangun hayat Islamiyah”, sementara Dr. Saleh Abdul Fatah al-Khalidi pengkaji karya-karya Sayyid Qutb dan penulis biografinya yang terkenal telah berkata: “Sayyid Qutb dalam tafsir “Fi Zilalil-Quran” adalah dianggap sebagai mujaddid di dalam dunia tafsir, kerana beliau telah menambahkan berbagai-bagai pengertian dan pemikiran, dan berbagai pandangan yang melebihi tafsir-tafsir yang sebelumnya, juga dianggap sebagai pengagas pengkajian baru dalam ilmu tafsir, di mana beliau telah memperkenalkan aliran tafsir haraki.”

Tafsir Fi Zilalil-Qur’an merupakan satu-satunya tafsir yang paling luas tersebar di seluruh dunia Islam di zaman ini, di samping menjadi bahan-bahan kajian dan rujukan utama para ulama’ dan para mufassirin. Ujar Dr. Hasan Farahat: “Tafsir Fi Zilalil-Quran” telah menjadi begitu terkenal dengan sebab Sayyid Qutb (Rahimahullah) telah menulis tafsir ini sebanyak dua kali; kali pertama ia menulis dengan tinta seorang alim dan kali kedua dia menulis dengan darah syuhada’. Ujar Yusof al-‘Azym” “Tafsir Fi Zilalil-Qur’an” adalah wajar dianggap sebagai suatu pembukaan Rabbani yang diilhamkan Allah kepada penulisnya. Beliau telah dianugerahkan matahati yang peka yang mampu menanggap pengertian-pengertian, gagasan-gagasan dan fikiran yang halus yang belum dicapai oleh mana-mana penulis tafsir yang lain.

Namun meskipun demikian ada juga yang menyatakan bahwa Fi Zilalil Qur’an tidaklah layak dianggap sebagai tafsir,[8] karena ini hanya merupakan refleksi dari Sayyid Quthb. Ia hampir tidak mempunyai referensi yang akurat dan menyeluruh karena keterbatasan buku sewaktu di penjara.[9]

Fii Zhilalil Qur’an tidaklah disebut tafsir, dan beliaupun (Sayyid Quthb) tidak menamakannya sebagai tafsir, karena beliau pribadi tidak pernah menamakannya sebagai sebuah tafsir, beliau hanya menyebutnya dengan nama “Di Bawah naungan Al-Qur’an”, yang maknanya perkataan-perkataan tentang makna Al-Qur’an yang nampak bagi diri beliau berdasarkan apa yang nampak bagi beliau.

Keterbatasan bacaan membuat buku yang ia tulis amat kental dengan pendapat pribadi. Hal ini amat terasa dalam Zhilal. Berbeda dengan tafsir klasik dan modern lain yang dipenuhi kutipan-kutipan perkataan Nabi Muhammad dan ulama masa lalu untuk mendukung pendapat sang penafsir, Qutb hampir tak memakai referensi. Ia benar-benar mengandalkan ingatan tentang beberapa potong hadis Nabi---yang tak banyak mengingat latar belakang disiplin ilmu Qutb yang bukan di bidang agama. Sisanya adalah hasil perenungan dirinya sendiri, plus tinjauan sastrawi-disiplin ilmu yang amat dikuasainya-[10]terhadap pilihan kata dan susunan kalimat ayat-ayat al-Quran.

Ada juga yang beranggapan bahwa pemikiran Sayyid Quthub, baik dalam Fi Zhilal al-Qur’an dan di beberapa buku lainnya perlu ditanggapi secara serius. Menurut Rabi’ bin Hadi yang menulis buku berupa kritikan yang ditujukan terhadap Sayyid Qutb secara pribadi atau terhadap Al-Ikhwanul Muslimin secara jama'ah, sebagai tanggapan dan sanggahan dari berbagai tulisannya, yang juga mendapat sugesti dari Syaikh Al-Albany. Sebagai misal pernyataan Sayyid Quthb tentang kebebasan memeluk agama, agama apa pun, dengan mengutip firman Allah, "Tidak ada paksaan dalam memluk agama." Sehingga hal ini telah merobohkan berhala fanatisme agama, lalu diganti dengan toleransi secara total. Atas dasar ini harus ada perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. Lalu Sayyid Quthb berhujjah dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj: 39-40. (Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnaya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (QS. 22:39), (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata:"Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sseungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. 22:40)) Bukankah pernyataan ini merupakan penolakan mentah-mentah terhadap prinsip al-wala' wal-bara', mencintai kerena Allah dan membeci karena Allah? Masih banyak tulisan Sayyid Quthb di beberapa bukunya yang perlu ditanggapi dan diluruskan, dengan berprinsip bahwa siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya.[11]
F. Keistimewaan dan Kelemahan Fi Zilalil Qur’an.

Beberapa keistimewaan kitab ini adalah:

1. bahwa kitab ini disusun dengan sebisa mungkin dijauhkan dari pembahasan-pembahasan yang menurut Sayyid Quthub hanya mengkaburkan pesan-pesan Alquran, seperit penafsiran secara bahasa yang bertele-tele.
2. adalah bahwa kitab ini sangat tercorak dengan ilmu sastra yang memang dikuasai betul oleh penulisnya.
3. adalah usaha keras Sayyid Quthub untuk menjauhkan karyanya ini dari kisah-kisah Israi’liyyat.
4. adalah kebanggaannya yang murni terhadap Alquran hingga beliau tidak mau membawa-bawa penafsiran       sains di dalamnya, layaknya yang banyak dikerjakan oleh para mufassir pada zaman modern.
5. adalah bahasanya yang lugas dan radikal, yang merefleksikan sebuah keinginan besar demi kemajuan             ummat hal ini mungkin merupakan akibat dari penyiksaan fisik yang beliau alami selama di penjara.
6. adalah keorisinilan ide dan pemikiran penulis. Keterbatasan referensi selain menjadi kekurangan bagi beliau     juga telah mendorongnya menghasilkan renungan-renungan yang dalam terhadap Alquran.
7. adalah bahwa karyanya ini dianggap telah menggagas sebuah pemikiran dan corak baru dalam penafsiran       Alquran.

Sedangkan beberapa kelemahan Fi Zilal al-Qur’an adalah:

Pertama adalah terbatasnya referensi Sayyid Quthub dalam menyusun karyanya ini. Faktor ini kemudian berakibat banyaknya pendapat-pendapat pribadi yang sangat kental dengan nuansa pada saat itu.

Kekurangan lainnya adalah pada struktur. Buku-buku yang lahir dari penjara, terutama yang tidak ditulis, kadang tidak teratur sistematik. Hal inilah yang terjadi pada Mein Kamp bagian pertama. Karena tidak ditulis di atas kertas, banyak pengulangan yang dilakukan Hitler. Karenanya, bahkan setelah 20 tahun diterbitkan, Mein Kampf berulangkali diedit agar mudah dipahami.[12]

Ketiga adalah munculnya dikotomi hitam-putih, jahiliah-Islam, dalam kehidupan modern. Hal ini dapat dijelaskan bahwa siksaan dalam penjara, fisik maupun kejiwaan, serta perasaan dikangkangi oleh kekuasaan lain, membuat pikiran sejumlah penulis lebih radikal. Ma'alim, misalnya. Buku itu dianggap sebagai titik balik Qutb dari pemikir moderat menjadi pemikir garis keras. Saat mengadili Qutb untuk persekongkolan pembunuhan Nasser, penuntut umum berkali-kali mengutip Ma'alim. Dalam buku inilah Qutb mengenalkan dikotomi hitam-putih, jahiliah-Islam, dalam kehidupan modern.[13]

G. Penutup.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tafsir Fi Zilal Alquran telah membawa nuansa baru dalam dunia penafsiran Alquran. Dari judulnya Fi Zilal al-Qur’an telah terlihat ketentraman yang ingin diuraikan oleh Sayyid Quthub bila ummat Islam mengikuti petunjuk-petunjuk Alquran. Beberapa tokoh menyebut karya ini tidak bisa dikatakan sebagai tafsir Alquran, karena memang penulisnya tidak pernah menyebutkannya sebagai tafsir dan lebih kepada refleksi pemikiran beliau yang cukup radikal.[14] Beberapa keistimewaam buku ini terletak pada metodologi kajiannya yang fokus terhadap renungan terhadap Alquran dan mengabaikan masalah-masalah yang tidak begitu relevan dan kisah-kisah yang tidak begitu membantu dalam mewujudkan gagasan Alquran. Namun meski demikian tentu ada juga beberapa kelemahan seperti kurangnya referensi yang berakibat kepada kurangnya kutipan-kutipan dari sumber riwayat. Sayyid Quthub kemudian menghasilkan analisa dan renungan yang mendalam.

Jika Anda Tertarik untuk mengcopy Makalah ini, maka secara ikhlas saya mengijnkannya, tapi saya berharap sobat menaruh link saya ya..saya yakin Sobat orang yang baik. selain Makalah Sayyid Quthub | Fi Zilal al-Qur an, anda dapat membaca Makalah lainnya di Aneka Ragam Makalah. dan Jika Anda Ingin Berbagi Makalah Anda ke blog saya silahkan anda klik disini.Salam saya Ibrahim Lubis. email :ibrahimstwo0@gmail.com  Ping your blog, website, or RSS feed for Free
Daftar Pustaka dan Footnote
Daftar Pustaka
 • Abdalla, Ulil Abshar, Dialog. Artikel Internet pada www.JIL.com didownload pda 26 Juni 2007.
 • Fauzan, Syaikh Shalih Bin Fauzan, Fatwa tentang Fii Zhilalil Qur’an. Atikel internet pada al-Ikhwan-net.com, didownload pada 25 juni 2007.
 • Madkhali, Rabi' bin Hadi Uamir, Kekeliruan Pemikiran Sayyid Qutb. Terj. Jakarta: Darul Falah, 2002.
 • Tajuddin, Qarnis, Mengarungi Pemikiran Islam Modern. Artikel dalam KoranTempoonline.com edisi 3 Januari 2007.
 • ______________, Paman Doblang Menulis, dalam KoranTempo.online edisi 3 Januari 2007.
 • Tim Penulis, Wikipedia. Elektronik Ensiklopedi, didownload pada 26 Juni 2007.
 • Quthub, Sayyid, Fi Zilal al-Quran, juz I. Kairo: Daar Syuruq, 1992.
 • _____________, Fi Zilal al-Quran, juz III. Kairo: Daar Syuruq, 1992.
 • ____________, Fi Zilal al-Quran, juz V. Kairo: Daar Syuruq, 1992.
 • ___________, Fi Zilal: Ayat-Ayat Pilihan. Terj, versi pdf.
 • Rifai, Mohammad, Pertumbuhan dan Perkembangan Tafsir. Amanah online.com no 70 thn. XIX


FootNote
 • [1] Sayyid Quthub, Fi Zilal al-Quran, juz I (Kairo: Daar Syuruq, 1992), h. 1.
 • [2] Sayyid Quthub, Fi Zila: Ayat-Ayat Pilihanl. Terj, versi pdf, h. 12.
 • [3] Sayyid Quthub dianggap sebagai salah satu tokoh modernis Islam, Qarnis Tajuddin, Mengarungi Pemikiran Islam Modern. Artikel dalam KoranTempoonline.com edisi 3 Januari 2007.
 • [4] Sayyid Quthub, Fi Zila: Ayat-Ayat Pilihanl. Terj, versi pdf, h. 23.
 • [5] Sayyid Quthub, Fi Zila: Ayat-Ayat Pilihanl. Terj, versi pdf, h. 18.
 • [6] Tim Penulis, Wikipedia. Elektronik Ensiklopedi, didownload pada 26 Juni 2007.
 • [7] Sayyid Quthub, Fi Zilal: Ayat-Ayat Pilihanl. Terj, versi pdf, h. 19.
 • [8] Bila merujuk kepada kriteria Mohammad Rifai, Pertumbuhan dan Perkembangan Tafsir, dalam Amanah online no 70 th. Xix., tidak diragukan bahwa Fi Zilal merupakan karya tafsir.
 • [9] Syaikh Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, Fatwa tentang Fii Zhilalil Qur’an. Atikel internet pada al-Ikhwan-net.com, didownload pada 25 juni 2007. klaim ini memang tidak bisa disalahkan, menurut pengamatan penulis bahwa sangat sering Sayyid Quthub hanya mencantumkan judul buku dan kadang kala ditambahi dengan nama penerbit. Lihat Sayyid Quthub, Fi Zilal al-Quran, Juz I, III, V (Kairo: Daar Syuruq, 2002).
 • [10] Qaris Tajuddin, Paman Doblang Menulis, dalam KoranTempo.online edisi 3 Januari 2007.
 • [11] Rabi' bin Hadi Uamir Al-Madkhali, Kekeliruan Pemikiran Sayyid Qutb. Terj. (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 1.
 • [12] Qaris, Paman Doblang Menulis.
 • [13] Qaris, Paman Doblang Menulis.
 • [14] Ulil Abshar Abdalla, Dialog. Artikel Internet pada www.JIL.com didownload pda 26 Juni 2007.


Makalah atau artikelnya sudah di share, makasih ya !

Mau Makalah Gratis! Silahkan Tulis Email Anda.
Print PDF
Previous
Next Post »
Copyright © 2012 Aneka Makalah - All Rights Reserved